Beliz Güçbilmez
about images

Beliz Güçbilmez Kim Acaba?

Mülkiye’de İktisat lisansından sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tiyatro yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2008-2017 yılları arasında aynı bölümde Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında tiyatro teorisi alanında profesör unvanı aldı. İlk tiyatro oyunu 2006 yılında yayınlandı. Oyunları Türkiye’de ve ABD’de bağımsız tiyatrolarda, İstanbul Devlet Tiyatrosunda ve Nilüfer Kent Tiyatrosunda sahnelendi. Tiyatro teorisi alanında yazdığı kitap ve makalelerde “sahnedışı”, “tekinsiz tiyatro” “doğrusal perspektifli dramatik yapı” ve “minyatüresk dramatik yapı” kavramlarını geliştirdi. Tiyatro Kavramları, Tiyatrallik ve Deneyim Olarak Tiyatro başlıkları altında yüksek lisans ve doktora dersleri yürüttü. Tiyatro alanında İngilizceden kuramsal kitaplar ve oyunlar çevirdi. Tiyatro Araştırmaları Dergisinin editoryal ekibinde yer aldı. Sahneleme çalışmaları yaptı. 2017 yılından beri kendi adıyla yürüttüğü okuryazarlık eğitimlerinde kurmacalara ilişkin olarak geliştirdiği “Manyetik Alan Metodu”nu anlatmaya, yazmaya ve inceltmeye devam etmektedir.

 • İroni ve Dram Sanatı, Ankara: Deniz Kitabevi, 2005 [1][2]
 • Zaman/Zemin/Zuhur: Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu,Ankara: Deniz Kitabevi, 2006 [2]
 • Zaman/Zemin/Zuhur: Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu,Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016 (gözden geçirilmiş, genişletilmiş ikinci baskı l
 • Yaşasın Hayat (Frida) Ateş Tiyatrosu 2004
 • Kül Bellek İstanbul Devlet Tiyatrosu 2009
 • ŞEHR’Ü EVLÂD’ÜZ-ZİYAN: KAYIP ÇOCUKLAR ŞEHRİ (Laboratuvar) Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 2010 [5]
 • Son Bir Kez (başka yazarlarla birlikte) 2010-2011 (Tiyatro Oyunevi)
 • Hafifletici Sebepler (Domus Sanat Çifliği) (Joyce Carol Oates’un öyküsünden uyarlama) 2010
 • Tiyatro Öldü (Şâmil Yılmaz ile birlikte) 2011 (Tiyatro Oyunevi)
 • Doyçland: Dünyanın Rengi 2011 (Tiyatro Anadolu)
 • Kapının Önünde, 2013
 • Othello! Bir İntikam provası (2015) (yazan/ yöneten: Beliz Güçbilmez)
 • Beni Bekleme Kaptan (2019) Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
 • İbsen Oyunları/bir: Denizden Gelen Kadın – Biz Ölüler Uyanınca, çev. Beliz Güçbilmez, Ümmühan Kahraman Güneş, Ankara: Deniz Kitabevi Yayınları, 2006
 • Fuchs,. Elinor. Karakterin Ölümü, çev. Beliz Güçbilmez. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • Innes, Christopher. Avant-garde Tiyatro, çev. Beliz Güçbilmez, Aziz V. Kahraman, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2004
 • Stoppard, Tom. Toplu Oyunları 2. içinde Aşkın İcadı çev: Beliz Güçbilmez, Şükran Yücel, Hamit Çalışkan Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.
 • Brockett, Oscar. Tiyatro Tarihi. Çev.Sevinç Sokullu, Sibel Dinçel, Tülin Sağlam, Semih Çelenk, Selda Öndül, Beliz Güçbilmez
 • Carlson, Marvin. Performans: Eleştirel Bir Giriş, çev. Beliz Güçbilmez Ankara: Dost Kitabevi yayınları, 2013
 • Hauser, Arnold. Sanatın Toplumsal Tarihi, editör: Beliz Güçbilmez, çev. Yıldız Gölönü, Ankara: Deniz Kitabevi Yayınları, 2006.

Yazılara ulaşmak için

https://independent.academia.edu/BelizG%C3%BC%C3%A7bilmez

 • An Uncanny Theatricality: the Representation of the Offstage, Beliz Güçbilmez, New Theatre Quarterly, Volume 23, Issue 02, May 2007, pp 152–160

doi: 10.1017/S0266464X07000059, Published online by Cambridge University Press 17 May 2007 [10]

 • Tekinsiz Tiyatro: Sahibinin Sesi/Sevim Burak’ın Metninde Tekinsiz Teatrallik ve Minör Sesin Temsili, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2004; 16, 1-16 [11]
 • Tragedya Oyunun(un) Sonu: Oidipus’un Tahtında Kör Hamm(let)/ Tragedya ve Geç Kalma: Ontolojik ve Epistemolojik Bir Yaklaşım, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2004;17, s.22-34. [12]
 • Tekinsiz Teatrallik/Sahne Dışının Temsili: Eurydike Olarak Beckett Oyunları Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2005:20, s.20-40 [13]
 • Performans Sanatı: Nietzsche’nin Kehaneti Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2006:21, s.27-44 [14]
 • Ibsen’den Beckett’e Belleğin Temsili Uluslararası Katılımlı Ibsen’den Sonra Beckett Konferansı Bildiri metinlerine ayrılmış sayısı içinde Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2007 sayı 23 [15]
 • Türk Tiyatrosunda İronik Söz,İronisiz Metin Hece Dergisi, sayı 124,s. 104.111 [16]
 • Deformasyon Araçları: Parodi ve Travesti Üzerine Hece Dergisi, sayı 132, s. 75-79 [17]
 • Türk Tiyatrosunun Huzursuz Rahmi yahut Namık Kemal Melodramında Histeri Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2009:28, s.41-60 [18]
 • Tiyatronun saklı mahfazası: Sfenks/sahnedışı/Khõra Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31 Sayfa: 021-036 DOI: 10.1501/TAD_0000000261 Yayın Tarihi: 2011 [19]