Beliz Güçbilmez

Birinci Aşama

Tersine Mühendislik: Yazmak için Okumak

 

Bu aşamada atölyenin adına uygun bir biçimde kurmacaları, kendi kurmacalarımızı yazmak için okuyoruz. O kurmacaların tekniğini, nelerden yapıldığını gördükçe kendi yazarlık sürecimizde kullanılacak bir alet çantasına sahip olmaya başlıyoruz. Manyetik Alan Metodu bu aşamada devreye giriyor. O masif, bütünlüklü metinleri, nelerden yapıldığını görmek için nasıl sökeceğimizi öğreten bir metotla çalışıyoruz.

Atölyeyi incele

İkinci Aşama

Hikâyeler Nereden Geliyor?

İlk aşamada sadece öykülerde sınadığımız metot bu kez romanlarda, oyunlarda, filmlerde sınanıyor. Hikâyelerin her zaman birbirinden yapıldığını ve metinlerarasılık teorileri ışığında nasıl üretildiğini, demek ki mitoloji denilen ortak sandığımızdan nasıl çıktığını konuşuyoruz.  Mitolojiden nasıl öykü devşirilir? Mitlere ait döngüsel zaman ile lineer zaman arasındaki fark neye yol açar? Antik Yunan'daki tragedya formu modern anlatılarda neye dönüşüyor?

Atölyeyi incele

Üçüncü-son- Aşama

“Artık Yazıyoruz!”

Bu atölyeye özgü, Beliz Güçbilmez tarafından geliştirilmiş Manyetik Alan Metodu ile en az bir öykü yazıp tamamlıyoruz. Metodu en iyi uygularken anlıyoruz. Bir yandan da yirmi altı saatte alet çantamızda neler birikti, tek başımıza yazarken o aletleri nasıl kullanacağız, buna çalışıyoruz.  Dar gruplarla, uygulamalı,  sohbetli, "sınıfça" kafa kafaya vererek çalıştığımız beş buluşmalık bu aşamaya katılmak için ilk iki aşamanın tamamlanması zorunludur. Bu aşamanın duyuru ve kayıtları yalnızca ikinci aşamayı tamamlayanlara gönderilmektedir.

Atölyeyi incele
Tersine Mühendislik: Yazmak İçin Okumak
Tersine Mühendislik: Yazmak İçin Okumak

Devam Atölyesi : Hikâyeler Nereden Geliyor?
Devam Atölyesi : Hikâyeler Nereden Geliyor?

Uygulama Sınıfı: Artık Yazıyoruz!
Uygulama Sınıfı: Artık Yazıyoruz!