Beliz Güçbilmez

TESLİMAT VE İADE

Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, kuruluşumuz tarafından, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda kuruluşumuz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kuruluşumuz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, sitemiz üzerinden haber almak için listelere kaydolmuş veya ürün / hizmet almak amacıyla sitemize üye olmuş tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, gerçek kişi ile ilişkilendirelemiyecek anonim çerez (cookie) kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Kuruluşumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, pazarlama faaliyetlerinin yapılması,

Kuruluşumuzun sunduğu ürün ve hizmetlerin satın alınması,

Kuruluşumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Kuruluşumuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, internet sitesi, e-posta, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse sizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ileteceğiniz silinme talebine kadar ya daişleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile kuruluşumuzun veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

Tahsilat amacıyla, ödeme aracı kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK kapsamında haklarınız ile ilgili başvurularınızı web sitemizde “İletişim” bölümünde yer alan form ya da info@belizgucbilmez.com email adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Site Kullanım Koşulları

Kuruluşumuz, www.belizgucbilmez.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.

Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır