Beliz Güçbilmez

Palimpsest'e Dair

Palimpsest'e Dair

Görselde, psikoloji profesörü, görsel yanılsama deneyleri ve sanat eserleri üreten Akiyoshi Kitaoka'nın bir yapıtını görüyorsunuz. Adı “15 bars”. Soru benim için en çok şu, nasıl olur da siyah ya da beyaz 15 yatay çizgi bize Mona Lisa’yı gösterir? Yanıtın algılarla, zihnin tamamlayıcılığıyla ve görsel yanılsama ile ilgili teknik yanları vardır muhakkak ama bana başka bir şey düşündürdü.
Son zamanlarda atölyeye yeni bir modül olarak eklediğimiz “Yeniden Yazıyoruz”da palimpsest çalışıyoruz. Palimpsest benim için bütün “metinlerarasılık” meselesini kristalize eden terim. Bunu konuşmaya 2. aşamada başlıyoruz. Kulağa çok “fanfinfon” bir laf gibi gelse de palimpsest basit bir teknik terim. Parşömenin az ve kıymetli olduğu dönemde kağıda daha önce yazılanın silinerek üstüne yeniden yazılması demek. Fotoğraf olarak şöyle bir şey çıkıyor ortaya: alttaki yazı tam olarak silinemediğinden üstteki “yeni” yazılmışın altından bazen silik, bazen belirgin görünen o ilk yazı. Şimdi bu kullanımı, metaforik olarak düşünün. Bir kurmacanın içinden bakıp başka zamanlarda yazılmış kurmacaları görmek demek. Kurmacanın hafızasını okumak gibi. Kişisel hafızamız gibi. Üst üste birikmiş, içiçe geçmiş onca anı biriktiriyor. 4. Aşamada bilinçli palimpsestlerimizi üretirken, “zemin”deki metinden en az unsurla en çok “göstermeyi” nasıl kuracağımızı -o 15 çubuğu- arıyoruz. 2. Aşamada incelediğimiz palimpsest örnekleri de yedeğimize alarak Oidipus ve Hamlet’ten bir evde, bir apartmanda, sınıfta, kasabada geçen, hikâyesini şimdide kuran öyküler yaratıyoruz. Arkamız sağlam olduğu için yaratılan öykülerin doğal bir kuvveti oluyor.
3.aşamada o kuvveti sağlayan metotla yazmak. Organik bütünlüğün nasıl kurulacağını deneyerek öğreniyoruz.
Zihnimiz nasıl çalışıyorsa o zihnin ürünü olan kurmacaların da öyle çalışacağı ilkesi iki uygulama atölyemiz için de kuvvetli sağlamalar sunuyor esasen. 3. Aşama Artık Yazıyoruz uygulama sınıfında metodu uygulayarak bir tohum için metaforlar arayarak başlıyoruz, sonra da adım adım katılımcıların öykülerini oluşturuyoruz.

Not: Web sitesindeki yorumlar, mutlaka sosyal ağ internet portalının görüşlerini değil, yazarlarının görüşlerini yansıtmaktadır. Hakaret, küfür ve kaba ifadelerden kaçınılması talep edilir. Yorumlar filtreleme sisteminden geçip onaylanır ayrıca bildirim açıklamaları olmadan yorumları silme hakkımızı saklı tutarız.

Yorum *
Ad Soyad *
Ad soyad gizliliği *

0 Yorum